Indmätningen:
 

Kommandon:

Förklaring Exembel

<nummer> (1 till 4 cifre)

  FF område   "3344"  blir till SMFF-3344 och det kommer en ny fil varje gång du byter SMFF

<nummer> <nummer>

Flera FF områden "123 124" eller "123,124" blir till SMFF-0123 och SMFF-0124 

"call "<xxyzzz>

Ändra den signal som används i loggen "call sm/5p0o"
"cw" Ändrar mode till CW
"ssb" Ändra mode till SSB
"band "<xxm>
"band" <frq>
  Ändra bandet som loggas i ADIF filen   "band 40m" sätte bandet till 40 m.
"band 3.7" sätte bandet till 80 m.
"rem" <text> Skirvar <text> i filen "Remarks.txt"
"edit" Öppnar edit-fönster Du editere på eget ansvar.
"stop" Avsluta programmet "time 1122" ändra tiden till 11:22 (BARA I POST LOGGING)
"time "<xxyy> Ändra tiden
"def" och "default" Ändra det prefix som kommer på calls
"zap" Radera senasta QSO

Real-tid logging:
Alla ställen där det står "call" skall du inte ange prefixet om det är "SM" (eller det du har sat med kommandoet "def")

Kommandon:

Förklaring:  

Exempel:

        Text tid call rst
send
SMFF
send
rst
rec
SMFF
rec
<call>   Loggar qso med "call" med 59 på båda hållen och med den FF du har angett.    "7sms"  TT:MM   SM7SMS 59 Eget SMFF 59  
<call> <rst_rec>   Loggar qso med "call" med rst-send = 59,  med rst-modt. som angett och med den FF du har angett.   "7sms 57" TT:MM    SM7SMS 59 Eget SMFF 57  
<call> "m"<rst>   Loggar qso med "call" med rst-send = 59,  med rst-modt. som angett och med den FF du har angett.   "7sms m57" TT:MM    SM7SMS 59 Eget SMFF 57  
<call> "s"<rst>   Loggar qso med "call"  med rst-send som angett, med rst-modt. = 59 och med den FF du har angett.   "7sms s46" TT:MM    SM7SMS 46 Eget SMFF 59  
<call> <smff>   Loggar qso med "call" med 59 på båda hållen, med den SMFF du har angett ock den FF du har fåt från call.   "7sms 3345"  TT:MM   SM7SMS 59 Eget SMFF 59 SMFF-3345
<call> <rst_rec> <SMFF_rec>
( evt Mxx)
  Som " call rst "   + den FF du har fått från call.   "6cjj 51 3344"  TT:MM SM6CJJ 59 Eget SMFF 51 SMFF-3344
<call> <rst_send> <SMFF_rec>½(måste vara Sxx)   Som " call 's'rst "   + den FF du har fått från call .   "5bxc s57 679" TT:MM SM5BXC 57 Eget SMFF 59 SMFF-0679
<call> <rst_send> <rst_rec>
( evt Sxx eller Mxx)
  Loggar qso med "call", med rst på båda hållen som angett och med den FF  du har angett.   "7sms 56 58"  TT:MM   SM7SMS 56 Eget SMFF 58  
<call> <rst_send> <rst_rec> <SMFF_rec>

 

  Som "call rst_send rst_rec"    + den FF du har fått från call.   "5p0o 45 57 3585"  TT:MM   5P0O 45 Eget SMFF 57 3585
<call> ..... "rem" <text>   Loggar QSO med <text> i comment feltet.                
 

Post logging:
Som i real-tids logging med tiden framför.

När du väljer att inte logga i realtid, frågar programmet om datum och tid för den första QSO.

Från den tid du anger kommer programmet att räkna i förhållande till vad du har skrevet.

t.ex "1122 7sms" ==>  loggar en qso til tiden 11:22 med sm7sms 
    "22 7sms"  ==> loggar en qso i den timme som föregående  QSO var i, eller nästa timme om minut-talet är mindre än den föregående QSO 
     "7sms"    ==> loggar en qso i den tid som  som föregående  QSO var i.

Jag hoppas att detta är förståligt.

Jag skulle rekommendera att du testar, innan att du använder programmet.

Om du hittar några fel - skriv till mig. 5p0o (ad) 5inch.dk eller steen.rudberg (ad) mail.dk